Nieuws

Raad voor de Scheikunde benadrukt cruciale rol van academische chemie en vraagt om extra investeringen

De Raad voor de Scheikunde presenteert een manifest waarin het belang van extra investeringen in academisch chemisch onderzoek en onderwijs wordt benadrukt.

Lees verder


Bekijk ook alle Prijzen voor chemici

Wie zijn we?

De Raad voor de Scheikunde is in november 2019 opgericht. De Raad heeft een controlerende en adviserende rol bij het behartigen van de wetenschappelijke belangen van de scheikunde op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Lees verder

Waarom chemie?

Onze samenleving heeft grenzen van groei bereikt, met de coronacrisis als afschrikwekkend voorbeeld. De chemie biedt inzicht in fundamentele moleculaire processen, ontwikkelt technologie voor de toekomst en draagt zo bij aan verduurzaming van de samenleving. Lees verder

Onze partners

De Raad vertegenwoordigt het Nederlands academisch onderzoek en onderwijs in de chemie. Vanuit deze rol zijn er nauwe banden met verschillende partners. Lees verder

Missie & Strategie

De Raad stelt zich als onafhankelijke stichting ten doel de belangen van de scheikunde te behartigen op het gebied van academisch onderzoek en onderwijs, vanuit een initiërende, signalerende rol. Lees verder

Wat ging vooraf?

Het pleidooi voor versterking van de chemiesector is niet nieuw: vanaf 2007 bepleiten  de natuur- en scheikunde bij het Kabinet meer middelen voor onderwijs en onderzoek. Lees verder